Home Report

Report

ชีวิตการเรียนรู้แบบผสมผสาน Blended Learning ของนักศึกษายุคโควิด-19

ปรับตัว เรียนรู้ เติบโตและใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ Onsite และ Online ให้คุ้นเคย

อันตราย! นั่งหน้าจอเป็นเวลานาน ภัยร้ายแรงที่อยู่ใกล้ตัว

ขยับนิด ขยับหน่อย เคลื่อนไหวร่างกาย ป้องกันโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง

ปรับกลยุทธ์ขายอาหารตามสั่ง คุยกับเจ้าของร้านข้าวหน้าล้น ซอยรังสิตภิรมย์ ข้างม.กรุงเทพ

ชีวิตค้าขายในช่วงโควิด-19 รับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน

สมรสเท่าเทียม ชีวิตเราแต่เขามาตัดสิน

การได้รับสิทธิพื้นฐานทางกฎหมายเรื่องคู่ชีวิต โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ

ร่วมใจเลือกตั้งแสดงพลังของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ทำความรู้จักสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2564

สิ่งมีชีวิตที่ถูกลืม ‘เกาะสุนัข พุทธมณฑล’ นครปฐม

หัวใจดวงน้อยที่ถูกทิ้ง เฝ้ารอคนที่มีจิตใจเมตตามาเติมเต็ม

หอสมุดสุรัตน์ฯ ม.กรุงเทพ ให้บริการทั้งออฟไลน์และออนไลน์ในยุค New Normal

หอสมุดพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษา ม.กรุงเทพ

พูดคุยกับกลุ่มพี่ผู้ประกอบการตลาดหน้าม.กรุงเทพ ยังยิ้มได้ในภาวะวิกฤต

สำรวจตลาดหน้ามอ พ่อค้าแม่ค้ายังดำเนินชีวิตค้าขาย แม้คนมาจับจ่ายน้อย

ส่งกำลังใจให้ ‘พี่คนขับรถตู้อนุสาวรีย์ชัยฯ-ม.กรุงเทพ’ วิกฤตโควิด-19 สูญรายได้นับพันต่อวัน

พูดคุยกับพี่คนขับรถตู้ อนุสาวรีย์ชัยฯ-ม.กรุงเทพ ชีวิตท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

เรียนรู้การยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกกฎหมายแบบมีเงื่อนไข

กฎหมายและสิทธิการเปิดโอกาสให้หญิงเจ้าของครรภ์ได้มีทางเลือกมากขึ้น