เมื่อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดระลอกใหม่อีกครั้ง ทำให้ผู้ประกอบการหลายแห่งต้องพักกิจการชั่วคราว พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ คนประหยัดการใช้จ่ายมากขึ้น ลูกค้าอาจจะน้อยลง บางร้านก็ไม่ให้นั่งรับประทานอาหารที่ร้าน เพื่อป้องกันโควิด-19

ทุกบริษัทต่างปรับตัวใช้มาตรการ Work From Home แต่ก็ยังมีงานบางอย่างที่ไม่สามารถทำที่บ้านได้ ทำให้มีความจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงานลง นี่คือผลกระทบอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไป

การทำงานที่บ้านมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ละธุรกิจ หน่วยงาน บริษัท และองค์กรต้องพิจารณาจัดสรรการทำงานอย่างเหมาะสม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส อีกทั้งยังต้องมีมาตรการหรือเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานที่บ้านเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การทำงานที่บ้านมีข้อดีหลายอย่าง เช่น ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดทรัพยากร มีเวลาส่วนตัว และทำงานได้อย่างมีสมาธิมากขึ้น โดยแต่ละคนต้องมีการจัดการพื้นที่ในการทำงานที่บ้านอย่างเหมาะสม และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์ที่เข้าถึงได้ตลอดเวลา

ขณะที่ข้อเสียที่พบก็มีเช่นเดียวกัน การไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องมีการระดมความคิดเห็นร่วมกัน คิดแผน วางกลยุทธ์ บางคนอาจจะบอกว่าใช้การประชุมออนไลน์ แต่ก็จะอาจจะขาดการโต้ตอบกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งการทำงานที่บ้านอาจจะมีสิ่งรบกวนการทำงาน เช่น ภาระงานจากครอบครัว หรือกิจกรรมอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างอยู่บ้าน ทำให้ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างเวลางานและเวลาพักผ่อน

งานบางอย่างที่ไม่สามารถทำที่บ้านได้ เช่น งานในโรงงานที่ต้องดูแลเครื่องจักร งานให้บริการลูกค้า งานพ่อครัวแม่ครัวหรือการเป็นเชฟ งานพี่เลี้ยงเด็ก งานด้านการท่องเที่ยว บริษัททัวร์ และงานอื่น ๆ โดยเฉพาะงานที่จำเป็นต้องสื่อสารกับบุคคลแบบตัวต่อตัว หรือเป็นงานที่มีความเป็นจำเป็นลงมือปฏิบัติ ที่เรียกกันว่าต้องอยู่หน้างานเท่านั้นจึงจะสามารถทำงานได้

งานลักษณะดังที่กล่าวจึงไม่สามารถทำผ่านออนไลน์ได้ อีกทั้งการประชุมผ่านวิดีโอคอลก็ติดขัดทางด้านการสื่อสาร สัญญาณขาดหายทำให้สื่อสารกันไม่เข้าใจ ส่งผลกระทบต่องาน

โควิดระลอกใหม่ยังไม่มีท่าทีว่าจะหมดไป ผู้ตกงานหรือประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจกับผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มขึ้น ถึงแม้การ Work From Home จะเป็นสิ่งจำเป็นในยุค New Normal ประชาชนบางกลุ่มที่มีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์จะสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์ได้ก็จริง แต่ด้วยลักษณะงานที่ไม่เหมาะสมกับการทำที่บ้าน จึงทำให้ประสบปัญหา

ผู้คนบางส่วนที่ไม่สามารถ Work From Home และกลุ่มที่ไม่มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารเรื่องงานก็อาจจะต้องรอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐเพื่อมาทดแทนในสภาวะตกงาน การปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมกับกับภาวะปกติใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเรียนรู้และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

Reference & Bibliography

  • ข้อดีและข้อเสียของการทำงานที่บ้านและทำงานที่ออฟฟิศ (work at home vs work at office). สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จาก, https://plusprinting.bookplus.co.th/workathome-vs-workatoffice
  • มาดูข้อดี ข้อเสีย เมื่อต้องทำงานแบบ Work from home กันดีกว่า. สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธุ์ 2564 จาก, https://today.line.me/th/v2/article/N2qDOO
  • ขอขอบคุณภาพประกอบ Freepik: Free Vectors, Stock Photos & PSD Downloads www.freepik.com

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411,JR413 Newspaper Workshop, CJR413,JR414 Magazine Workshop ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์

Writer

นักเขียนเรื่อง BALOR ที่อยากแมสใน readawrite