โลกเปลี่ยนไปเมื่อมีการระบาดของโควิด-19 เชื้อไวรัสที่คร่าชีวิตผู้คนไปหลายล้านคนทั่วโลก คนทุกช่วงวัยต้องปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลง วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19

กลุ่มนักเรียนนักศึกษามีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากเดิม โดยเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่สามารถเรียนออนไลน์ (Online) และเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือเรียนออนไซต์ (Onsite) ควบคู่กันไป

ชีวิตนักเรียนนักศึกษาในหนึ่งวัน ตั้งแต่เช้าจรดเข้านอนที่มีวิถีชีวิตในภาวะปกติใหม่ เรียนรู้แบบผสมผสานทั้งเรียนออนไลน์และออนไซต์ ทำให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรทุกคน ทั้งนี้มีรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติดังนี้

ก่อนเดินทางเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย

หากนักศึกษามีความต้องการเดินทางเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาและบุคลากรทุกคนต้องตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK คือการใช้ชุดตรวจโควิด-19 แบบปฏิบัติการเร่งด่วน เป็นการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในเบื้องต้น สามารถทำเองได้ที่บ้าน หรือมาที่จุดตรวจคัดกรองที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ ระหว่างการเดินทางเข้ามหาวิทยาลัยต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ก่อนเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยต้องทำการส่งข้อมูลเบื้องต้นในการเข้าพื้นที่คือการทำ BU Check-in เพื่อเก็บข้อมูลวัน เวลาที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย พร้อมกับแนบข้อมูลการฉีดวัคซีน และข้อมูลการตรวจ ATK ลงในแบบฟอร์ม BU Check-in โดยจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยทำการตรวจก่อนเข้าผ่านเข้าประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัยอีกครั้ง นักศึกษาต้องสวมหน้ากากอนามัยและแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยก่อนเข้าพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามข้อมูลการนัดหมายจากอาจารย์ผู้สอน

คุณดนัย ระงับพิษ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า จากที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน ส่วนใหญ่นักศึกษาจะเข้าใจกฎและระเบียบของทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีและจะมีการทำข้อมูลคัดกรองตนเองด้วย BU Check-in จากบ้านมาเป็นที่เรียบร้อย นักศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาก

ระหว่างอยู่ภายในมหาวิทยาลัย

เมื่อเข้ามาเรียนภายในมหาวิทยาลัย ก่อนเข้าอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิของตนเองอยู่เสมอ รักษาระยะห่าง ทั้งการรับประทานอาหาร การใช้ลิฟต์ การนั่งในห้องเรียน การใช้ห้องน้ำ สิ่งสำคัญคือต้องสวมหน้ากากอนามัย และล้างมืออย่างสม่ำเสมอ

หากสงสัยว่าตัวเองไม่สบาย เจ็บป่วย ต้องการคำปรึกษา สามารถขอคำแนะนำได้ที่ห้องพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่อาคาร A6 หรือขอรับคำแนะนำช่องทางการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยได้ที่ Website BU Links

ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้ามาภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย แต่ไม่มีผลตรวจ ATK มหาวิทยาลัยได้มีการตั้งจุดตรวจให้กับนักศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่บริเวณชั้น 1 ตึก A3 ซึ่งผลตรวจ 1 ครั้ง สามารถใช้คัดกรองได้ 5 วัน

อย่างไรก็ตามหากตรวจ ATK แล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 นักศึกษาต้องแจ้งข้อมูลให้กับทางมหาวิทยาลัยผ่านทาง BU Links เข้าไปที่ BU Care โดยจะมีการตรวจสอบข้อมูลประวัติเสี่ยง ผลการฉีดวัคซีน รวบรวมข้อมูลทั้งหมด พร้อมทั้งให้คำปรึกษากับนักศึกษา สำหรับพื้นที่เสี่ยงเจ้าหน้าที่จะมีการไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดห้องที่นักศึกษาได้เข้าไปใช้บริการ นักศึกษาจึงต้องมีการจดบันทึกข้อมูลของตนเองอยู่เสมอว่าได้เดินทางไปพื้นที่อาคารหรือห้องเรียนใดบ้าง ระหว่างที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย

เดินทางออกจากมหาวิทยาลัย

ก่อนเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยนักศึกษาตรวจเช็คตนเองว่าได้เก็บของใช้ที่มีค่า อุปกรณ์การเรียนของตนเองกลับมาครบถ้วนหรือไม่ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทางกลับ

เมื่อถึงที่พักของตนเองให้รีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที ซักเสื้อผ้าหรือชุดที่สวมใส่ออกไปนอกบ้าน ถ้ามีอาการไม่สบาย ตัวร้อน เป็นไข้ รีบรับประทานยาในเบื้องต้น หากจำเป็นก็ตรวจ ATK ซ้ำอีกครั้ง และพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อพร้อมสำหรับการเรียนในวันต่อไป

เรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์ ใช้ชีวิตใน Metaverse

การใช้ชีวิตของนักศึกษาในยุคใหม่จึงต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เรียนรู้เนื้อหา ข้อมูล ความรู้ใหม่ผ่านการอ่าน การดู การฟัง เข้าชั้นเรียนด้วยโปรแกรมออนไลน์ ส่วนถ้าเป็นวิชาฝึกปฏิบัติก็สามารถเข้ามาใช้ห้องเรียนสำหรับฝึกปฏิบัติได้ ทว่าต้องอยู่ภายใต้มาตราการที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งการติดต่อขอคำปรึกษาจากอาจารย์ ส่งงานผ่านทางออนไลน์ ทบทวนบทเรียน ติดตามงานสม่ำเสมอ รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนก็ต้องเรียนรู้การใช้โปรแกรมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร

โลกแห่งการเรียนรู้ของนักศึกษาในยุคใหม่จึงก้าวสู่ความเป็น Metaverse ปรับตัวการใช้ชีวิตในโลกความเป็นจริง และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้ชีวิตในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเราก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

Reference & Bibliography

  • คุณดนัย ระงับพิษ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ขอขอบคุณภาพประกอบ Pexels: Free Stock Photos www.pexels.com
  • ขอขอบคุณภาพประกอบ Freepik: Free Vectors, Stock Photos & PSD Downloads www.freepik.com

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา JR413 Newspaper Workshop, JR414 Magazine Workshop, JR303 Convergence Journalism Editing ภาคการศึกษาที่ 2/2564

Writer

สาวน้อยผู้อ่อนโยน

Writer

มีแฟนไม่ได้แปลว่าสวย beautiful ต่างหากที่แปลว่าสวย

Writer

นักฝัน นักพูด นักเขียน ผู้รักการถ่ายทอดอารมณ์ในหลากรูปแบบ แม้เขาจะเพิ่งก้าวสู่วงการนักเขียนเพียงไม่ถึงปี แต่อย่างไรโลกนี้ก็ยังมีอะไรให้เขาได้เรียนรู้อีกมากนัก