การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาในการร่วมคิด ร่วมวางแผน จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา และร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2564 ในปีนี้มีพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 4 พรรค ได้แก่ พรรคเพชรพัฒนา พรรคเพชรอภิวัฒน์ พรรค BU รู้รู้กันอยู่ และพรรคเพชรภาคี ในแต่ละพรรคเป็นการรวมตัวของนักศึกษาจากหลากหลายคณะ ปีนี้เป็นการลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ และมีนักศึกษาติดตามให้ความสนใจการเลือกตั้งครั้งนี้พอสมควร

ผลการเลือกตั้งพรรคที่ได้รับความไว้วางใจให้ขึ้นมาทำหน้าที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ได้แก่ พรรค BU รู้รู้กันอยู่ เราได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ เมย์นี่-เมธาวี ซินหลิว นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เธอได้รับตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาในปีการศึกษา 2564

เมธาวี กล่าวว่า ตนและคณะกรรมการไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับเลือก แต่ก็ทำเต็มที่ที่สุด ถึงไม่ได้ก็ไม่เสียใจ เพราะรู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิ์สามารถที่จะเลือกใครก็ได้ และต้องยอมรับส่วนหนึ่งด้วยว่า นักศึกษาบางส่วนยังไม่ค่อยทราบว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพมีสโมสรนักศึกษาและมีการเลือกตั้ง

“พอมาเป็นพรรคของเราที่ได้ พวกเราตกใจกันมาก แต่นั่นเป็นความภาคภูมิใจที่พวกเราได้รับเลือกและก็ไว้ใจพวกเราในการทำงาน ต่อจากนี้ตลอดหนึ่งปี เราจะพยายามทำให้ได้อย่างที่วางนโยบายเอาไว้ ด้วยสิ่งที่เราคิดมา เพื่อทำให้ชีวิตของนักศึกษาดีขึ้น”

ด้วยความที่เมธาวีและเพื่อนในทีมเป็นเด็กกิจกรรมมาตลอด พวกเขาจึงค่อนข้างใกล้ชิดกับเพื่อนนักศึกษา และพบเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา จึงได้มีนโยบายเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับสิทธิที่ดีขึ้น

เมธาวี กล่าวอีกว่า ตนเองและเพื่อนร่วมทีมอยากผลักดันนโยบายทั้ง 12 ข้อที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้

   1. กระจายข่าวสารและสิทธิต่าง ๆ ของนักศึกษา
   2. ลดช่องว่างระหว่างสโมสรกับนักศึกษา
   3. กำเนิดจุดศูนย์กลาง Connection เพื่อสร้างเส้นทางสู่อนาคตสำหรับนักศึกษา
   4. ผลักดันการจัดตั้งโครงการตู้กดผ้าอนามัยและถุงยางอนามัย
   5. สนับสนุนการจัดตั้งโครงการกระชับมิตรระหว่างมหาวิทยาลัย
   6. มีแพลตฟอร์มให้นักศึกษาลงคะแนนเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านโครงการต่าง ๆ
   7. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์สำหรับนักศึกษาที่สนใจ เช่น นักศึกษาทุน กรอ.และกยศ.
   8. สนับสนุนและเพิ่มความสำคัญให้ชมรมต่าง ๆ
   9. กระชับความสัมพันธ์และลดช่องว่างระหว่างนักศึกษาภาคไทยและภาคอินเตอร์
   10. เสนอตั้งโครงการ BU Art Street Exhibition สนับสนุนศิลปะและประชาสัมพันธ์ความสร้างสรรค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   11. ครบจบแอพเดียวกับ New Mobile พัฒนาให้ตอบสนองการใช้งานของนักศึกษามากขึ้น
   12. ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ Covid-19

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากทั้ง 12 ข้อที่กล่าวไป เมธาวีกล่าวอีกว่า “เราได้มีการเข้าไปสอบถามถึงปัญหาต่าง ๆ  จึงพบว่ามีนักศึกษารุ่นน้องบางคนที่ไม่ค่อยมีอุปกรณ์ในการเรียน ต่างจากรุ่นพี่ที่มีอุปกรณ์ครบครัน ทางพรรคจึงมีแผนที่จะทำกล่องบริจาคให้รุ่นพี่มอบให้รุ่นน้อง เพื่อเป็นหนึ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นที่ดี”

นายกสโมสรนักศึกษาคนใหม่ กล่าวเพิ่มเติม “เราเป็นนักศึกษา 15% ของส่วนใหญ่ เราทำงานและมีคอนเนคชัน เราจึงอยากกระจายส่วนนี้ให้เพื่อน ๆ ด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้าง เพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่เขามีผลงานดี เกี่ยวกับการแข่งขันหรือฝึกงานมามากมาย เขาจะได้โอกาสเข้าทำงานสูง” ดังนั้นตนเองและทีมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจึงอยากเป็นอีกหนึ่งช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

รุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้วว่าหากมีโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา สามารถส่งมาที่สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ เราจะช่วยกระจายข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ หรือถ้าหากรุ่นพี่รุ่น้องมีโครงการที่น่าสนใจ สามารถนำมาพูดคุยกัน และสโมสรนักศึกษาจะเป็นคนเป็นนำไปปรึกษากับคณาจารย์เพื่อพิจารณาต่อไป

เมธาวี หวังว่าไม่ใช่เพียงตนและคณะกรรมการที่จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยพัฒนายิ่งขึ้น นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านของมหาวิทยาลัยสามารถมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าขึ้นไป ร่วมปรับเปลี่ยน สื่อสาร และสร้างสรรค์สังคมที่ดีร่วมกัน

Reference & Bibliography

 • เมย์นี่-เมธาวี ซินหลิว ประธานสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2564 และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • พรรค BU รู้รู้กันอยู่, สืบค้นเมื่อ 5 เมษายน 2564 จาก, https://www.facebook.com/BeABetterUParty, https://www.instagram.com/bururucanu

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411,JR413 Newspaper Workshop, CJR413,JR414 Magazine Workshop ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์

Writer

แค่ได้นั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้ก็มีความสุขแล้ว คติสอนใจ “Desserts’d help you.”

Writer

อยากเป็นนักข่าว อยากเป็นนักเขียน อยากเลี้ยงวาฬออร์กา อยากมีหมาลาบราดอร์

Writer

ชอบงานเขียนพอ ๆ กับที่ชอบแกนั่นแหละ : )

Photographer

อยากเป็นนักเขียนสุดเท่ห์ แต่จริง ๆ แล้วตัวเองเป็น “เป็ด” ที่ทำได้เกือบทุกอย่างแต่ไม่ shine ซักอย่าง แต่หลัง ๆ เราค้นพบแล้วว่าการเป็นเป็ดมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดซักเท่าไหร่ : )