สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทุกคนยังมีความกังวลเรื่องการออกจากบ้าน คนขับรถตู้อนุสาวรีย์ชัยฯ-ม.กรุงเทพ อีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เพราะนักศึกษายังคงเลือกช่องทางการเรียนออนไลน์ ทำให้จำนวนผู้โดยสารรถตู้ลดลงกว่าเดิม

ถึงแม้จะมีการเปิดเรียนตามปกติให้นักศึกษาเข้ามาเรียนและใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย แต่ก็ยังมีนักศึกษาบางส่วนที่ยังคงเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการเรียน โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เขตเมืองของกรุงเทพมหานครที่ต้องใช้เวลาเดินทางมายังมหาวิทยาลัย เดินทางด้วยรถส่วนตัวหรือเดินทางด้วยรถให้บริการขนส่งสาธารณะ ทำให้การเรียนออนไลน์จึงเป็นทางเลือกที่ดีและสะดวกสบายกว่า

เราได้ลงพื้นที่พูดคุยกับคนขับรถตู้ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

คุณกนกอร ขุนศรี

คุณกนกอร ขุนศรี หนึ่งในพนักงานขับรถตู้ที่ทำหน้าที่รับส่งนักศึกษามามากกว่า 10 ปี ได้กล่าวว่า ช่วงเวลาที่นักศึกษาต้องเรียนออนไลน์ส่งผลให้พนักงานขับรถตู้ขาดรายได้เป็นอย่างมาก เพราะไม่มีนักศึกษามาใช้บริการเลย ถึงแม้ช่วงหลังทางมหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยแล้ว จำนวนนักศึกษาที่เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด เพราะนักศึกษาที่อยู่ไกลจากมหาวิทยาลัยก็ยังคงเลือกเรียนผ่านทางออนไลน์อยู่ รวมถึงบางรายวิชาก็เป็นวิชาที่เรียนออนไลน์ 100%

สถานการณ์ตอนนี้สำหรับพนักงานขับรถตู้จะเรียกว่าวิกฤติก็ไม่ผิดนัก เพราะจำนวนนักศึกษาที่เดินทางน้อยลง ทำให้รถตู้หนึ่งคันสามารถรับส่งผู้โดยสารได้แค่ 3-4 รอบต่อวันเท่านั้น จากเดิมที่รับส่งได้มากกว่า 6-7 รอบต่อวัน และบ่อยครั้งก็จำเป็นต้องออกรถทั้งที่ผู้โดยสารยังไม่ครบจำนวนที่นั่ง จนต้องยอมเสียรายได้ที่สมควรจะได้จากจำนวนผู้โดยสารที่ขาดไป

ขณะที่ค่าน้ำมันก็ยังคงต้องจ่ายเท่าเดิม การขาดผู้โดยสารไป 3-4 คนต่อเที่ยวอาจจะเป็นจำนวนที่ไม่มาก แต่ถ้าคิดเป็นจำนวนเงินต่อรอบต่อวันอาจทำให้เสียรายได้มากกว่า 1,000-2,000 บาทเลยทีเดียว ในขณะที่รายได้ลดลง รายจ่ายของพนักงานขับรตู้กลับเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าเจลล้างมือที่ต้องมีให้บริการอยู่บนรถทุกคัน ค่าอุปกรณ์การทำความสะอาดที่ต้องซื้อเป็นประจำและถี่กว่าเดิม

ถึงจะสูญเสียรายได้หลักไปเป็นจำนวนมาก แต่คุณกนกอรก็เปิดเผยว่าบ่อยครั้งที่มีผู้โดยสารให้เงินค่าโดยสารเกินจำนวนมากเพราะความเห็นใจ ความมีน้ำใจของนักศึกษาในภาวะวิกฤติเช่นนี้ ก็เป็นหนึ่งในกำลังใจเล็ก ๆ ให้กับคุณกนกอรในการประกอบอาชีพนี้ต่อไปได้

คุณกิตติชัย สามารถ

คุณกิตติชัย สามารถ พนักงานขับรถตู้อีกท่านกล่าวว่า ถึงแม้ตนเองจะขาดรายได้ แต่ก็ต้องยอมเข้าใจนักศึกษาที่มีทางเลือกอื่น ๆ ในการประหยัดรายจ่าย เช่น การเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการขึ้นรถเมล์ที่ค่าโดยสารถูกกว่ารถตู้ เพราะในสถานการณ์แบบนี้ก็นับว่าเป็นวิกฤติสำหรับทุกคนเช่นกัน

ถ้าจะให้ขึ้นค่าโดยสารรถตู้ ก็ยิ่งจะทำให้ไม่มีใครมาใช้บริการมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นถ้าอยากจะแก้ปัญหารายได้ของพนักงานขับรถตู้ การเพิ่มที่นั่งขึ้นมาอีกหนึ่งที่ ก็นับว่าช่วยได้มากแล้ว ก็ได้แต่หวังว่าสถานการณ์จะกลับสู่ปกติในเร็ววัน

คุณกิตติชัย ทิ้งท้ายว่า อยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ‘บริการรถตู้จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-มหาวิทยาลัยกรุงเทพ’ มากกว่านี้ เพราะมีนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่รู้ว่าก็มีบริการรถตู้ส่งตรงถึงภายในอาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นในตอนนี้ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงส่งได้แค่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเท่านั้น

นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางไปยังท่ารถตู้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ผ่านทางรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ คิวรถจะอยู่ทางฝั่งเกาะพญาไท ฝั่งเดียวกับห้างเซนเตอร์วัน ตรงข้ามภัตตาคารพงหลี และคิวรถขากลับจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จะอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หน้าซอยคลองหลวง 56 ซอยเจ็ดพี่น้อง

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411,JR413 Newspaper Workshop, CJR413,JR414 Magazine Workshop ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์

Writer & Photographer

โลกทั้งใบก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในตัวผม โลกที่ผมสร้างสรรค์ทุกอย่างได้อย่างใจนึก

Writer

เป็นคนที่ชื่นชอบและรักในการเขียน (ทวิต) มาก