เปติกา สว่างวงษ์

แค่ได้นั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้ก็มีความสุขแล้ว คติสอนใจ “Desserts’d help you.”

ร่วมใจเลือกตั้งแสดงพลังของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ทำความรู้จักสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2564

ร่างกายต้องการหนังสือ ให้หนังสือได้อยู่เป็นเพื่อนคุณบ้างนะ

แนะนำหนังสือ 5 เล่มที่เติมหัวใจให้เติมระหว่างการเดินทาง