หลายคนคงประสบปัญหาจากการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยหลายบริษัทจึงออกมาตรการให้ทำงานที่บ้านหรือ Work From Home นั่นเอง

เรารวบรวมข้อมูล Application ที่ใช้ Work From Home มานำเสนอในรูปแบบ infographics จาก JOBsDB และ The Matter มาดูกันว่ามีแอปพลิเคชันใดที่ใช้สื่อสารกับทีมในออฟฟิส และสามารถเป็นประโยชน์กับการทำงานของทุกคนได้

แนะนำแอปพลิเคชัน Work From Home

การประชุมใช้ Microsoft Team, Google hangout และ Zoom เป็นการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอและมีเครื่องมือใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการประชุม

การแชทใช้ Line, Skype และ Discord พิมพ์ข้อความแชท พูดคุยด้วยเสียง หรืออัพโหลดไฟล์ส่งถึงกัน เหมาะสำหรับการคุยระหว่างบุคคล หรือประชุมกลุ่มย่อย

การแชร์เอกสารข้อมูลใช้ Google drive, Dropbox และ Slack ผู้ใช้งานสามารถเปิดไฟล์ได้จากทุกที่ เพียงมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับ Slack ยังสามารถแชทและโพสต์โต้ตอบกันได้อีกด้วย

การจัดลำดับงานใช้ Trello และ Asana สำหรับการวางแผนจัดลำดับสิ่งที่ต้องทำเพื่อป้องกันการลืมได้

การติดตามงานใช้ Toggl ข่วยติดตามการทำงาน อัปเดตงาน และยังสามารถใช้งานได้ทั้งที่ยังออฟไลน์

ด้วยเทคโนโลยีเราถึงติดต่อสื่อสาร และ Work From Home ได้อย่างสบายใจมากขึ้น นั่งทำงานอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาอีกแล้ว ที่สำคัญใช้ติดต่อสื่อสารกันอย่างเหมาะสม และรักษาระห่าง ให้พื้นที่ว่าง เคารพพื้นที่ส่วนตัวของกันและกัน ทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Reference & Bibliography

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411,JR413 Newspaper Workshop, CJR413, JR414 Magazine Workshop ภาคการศึกษาที่ 2/2562 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ขจรจิต บุนนาค และผศ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์

Writer & Graphic

ชอบท่องเที่ยวออกไปหาแรงบันดาลใจ ฝึกฝนการเขียนให้งานมีคุณภาพ การได้ลงพื้นที่ไปหาข้อมูล ได้เรียนรู้ทัศนคติของคน การกระทำและเหตุผลของแต่ละคน แล้วผลที่เราได้รับกลับเป็นสิ่งที่คุ้มค่า ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ชีวิตได้รับ