ใบขับขี่เป็นอีกสิ่งที่สำคัญ หากผู้ใดไม่มีใบขับขี่ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 64 “ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ซึ่งการเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป แม้กระทั่งการต่อใบขับขี่ หากใครกำลังกังวลกับวิธีการต่อใบขับขี่ในช่วงนี้ เราจะมาบอกวิธีการและขั้นตอนการต่อใบขับขี่แบบมีระยะห่างทางสังคม จะมีวิธีการอย่างไรบ้างไปดูกันเลย

การจองคิวต่อใบชับขี่ออนไลน์

ก่อนที่เราจะไปต่อใบขับขี่ เราจะต้องทำการจองคิวเป็นอันดับแรก โดยวิธีการจองคิวนั้นสามารถทำได้โดยง่ายผ่านแอปพลิเคชัน “DLT Smart Queue” และมีวิธีการดังนี้

  1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน ‘DLT Smart Queue’ และทำการติดตั้ง
  2. ทำการเข้าสู่ระบบ
  3. เลือกประเภทงานรับบริการ “งานใบอนุญาต”
  4. เลือกใบอนุญาตส่วนบุคคล ที่ช่องการขอต่ออายุใบอนุณาตขับรถ
  5. เลือกวันที่สะดวกต่อการเดินทาง หากวันไหนที่ยังคงว่างหรือถูกจองเต็มหมดแล้ว ให้สังเกตที่สีทั้ง 3 สี สีดำ แปลว่า ว่าง สีเหลือง เเปลว่า เต็ม สีเเดง แปลว่า หยุด
  6. เลือกเวลาที่สะดวก ก่อนกดยืนยันการจองอย่าลืมตรวจความเรียบร้อยอีกครั้ง
  7. รับคิวอาร์โค้ด เเละอย่าลืมบันทึกหน้าจอเพื่อเก็บคิวอาร์โค้ดไว้เป็นหลักฐาน

ต้องเตรียมอะไรก่อนไป...สำนักงานขนส่ง

  1. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ไปขอใบรับรองแพทย์จนถึงวันที่เดินทางต่อใบขับขี่
  2. คิวอาร์โค้ดเเสดงหลักฐานการจอง เเละอย่าลืมบันทึกหน้าจอหลังจากที่ผ่านการอบรม
  3. หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่ง

หลังจากเดินทางมาถึงสำนักงานขนส่งแล้ว จะมีขั้นตอนการต่อใบขับขี่ดังนี้

  1. เปิดแอป DLT Smart Queue แสดงบัตรคิวหรือคิวอาร์โค้ด เเละใบรับรองเเพทย์ต่อเจ้าหน้าที่
  2. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายทั้ง 4 ด่านดังนี้
    1.  ด่านทดสอบการเเยกสี
    2.  ด่านทดสอบสายตาทางลึก
    3.  ด่านทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า
    4.  ด่านทดสอบการอ่านไฟสัญญาณ
  3. ถ่ายรูปและรับใบขับขี่ โดยค่าบริการและการถ่ายรูปติดบัตรสำหรับรถยนต์จะอยู่ที่ 505 บาทต่อบุคคล

ทั้งนี้หากใครปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หรือหากใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ต้องเข้ารับการอบรม สอบข้อเขียนใหม่ และทดสอบขับรถใหม่

นอกจากนี้ใบขับขี่ที่หมดอายุยังถือเป็นการกระทำความผิดทางกฎหมาย เพราะการขับขี่ในระหว่างที่ใบขับขี่หมดอายุ จะถูกพักใช้ ถูกเพิกถอน หรือถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ ต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 65 เพราะฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญและไม่ควรละเลยปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุ

Reference & Bibliography

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411,JR413 Newspaper Workshop CJR413,JR414 Magazine Workshop ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์

Writer & Graphic

ถึงเราไม่สนิทกัน แต่จรัญสนิทวงศ์