ถึงแพลนจะล่มไม่เป็นท่า โดยเฉพาะถ้าวางแผนจะไปท่องเที่ยวแล้วล่ะก็ มีผลกระทบอย่างแน่นอน ด้วยวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ไหน ๆ เขาก็ปิดเมือง ปิดประเทศกันทั้งนั้น

เราขอชวนคิด พลิกวิกฤตแพลนล่ม ให้เป็นแพลนเวิร์ค ถือโอกาสชวนหาความรู้พัฒนาตนเอง และรักษาระยะห่างเพื่อดีท๊อกซ์ชีวิตที่ยุ่งเหยิงให้เข้าที่เข้าทาง ปล่อยวาง และอยู่นิ่ง ๆ สร้างมุมสงบที่บ้าน เพื่อเรียนรู้โลกภายในจิตใจของตนเองมากขึ้นกันดีกว่า

สถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นมา มีหลายประเทศทยอยประกาศใช้มาตรการปิดเมือง หรือแม้กระทั่งปิดประเทศห้ามผู้คนเดินทางเข้าออกประเทศของตนเอง เช่น ประเทอินเดียสั่งปิดเมืองทั่วประเทศเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ประเทศนิวซีแลนด์สั่งปิดประเทศ 4 สัปดาห์ หรือสหราชอาณาจักรสั่งปิดประเทศนาน 3 สัปดาห์ เป็นต้น

นอกจากปิดเมืองปิดประเทศแล้วยังมีการใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) คือ การสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกับคนอื่น ๆ ในสังคม รวมถึงการลดการออกไปนอกบ้านโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ การไม่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และการทำงานอยู่ที่บ้าน ทั้งนี้การรักษาระยะห่างทางสังคม จะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนลงได้

สำหรับประเทศไทยเราได้มีการใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ร่วมกับการประกาศเคอร์ฟิว ที่ส่งผลกระทบให้การดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนทุกคนเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งแผนการต่าง ๆ ที่ได้วางไว้ก็ต้องล้มเลิกไปด้วย แม้ทุกอย่างจะไม่เป็นตามที่วางแผน แต่เราทุกคนก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันอยู่บ้าน เพื่อให้สถานการณ์โรคร้ายนี้ผ่านพ้นไป ขอส่งกำลังใจมาให้ทุกคน

Reference & Bibliography

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411,JR413 Newspaper Workshop, CJR413, JR414 Magazine Workshop ภาคการศึกษาที่ 2/2562 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ขจรจิต บุนนาค และผศ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์

Writer & Graphic

ไม่ได้อยากเป็นนักเขียน แค่อยากเล่าเรื่อง แต่เรื่องที่เล่าส่วนใหญ่จะใช้การเขียน