ในช่วงวิกฤตสินค้าอุปโภคบริโภคมักขึ้นราคาสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดก็เช่นกัน มีสินค้าหลายรายการปรับขึ้นราคา เปรียบเสมือนคนดังเมื่อมีชื่อเสียงก็อัพค่าตัว เราขอสะท้อนปัญหานำเสนอในสไตล์การ์ตูนล้อเลียนมาให้ได้ติดตามกัน

คนดังอัพค่าตัว

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้สินค้าหลายชนิดขึ้นราคาไปตามความต้องการของผู้บริโภค เช่น ไข่ไก่ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ รวมถึงสินค้าที่เคยมีราคาถูกอย่างหน้ากากอนามัยก็มีการนำมาจำหน่ายในราคาสูง เช่น กล่องละ 50 ชิ้น ขายราคา 725 บาท เฉลี่ยชิ้นละ 13.50 บาท ซึ่งตามกฎหมายกำหนดห้ามขายเกินชิ้นละ 2.50 บาท นอกจากสินค้าหลายรายการจะมีราคาที่สูงขึ้น สินค้าบางชนิดยังขาดตลาดอีกด้วย

การจะลดปัญหาสินค้าขายเกินราคาและขาดตลาด ผู้บริโภคช่วยกันได้โดยควรซื้อในปริมาณที่พอดีต่อการใช้งานไม่กักตุน และตรวจสอบสินค้าทุกชนิดอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อ ระวังการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อการตัดราคา เช่น เจลล้างมือปลอม เป็นต้น

หากประชาชนพบเห็นการกักตุนสินค้าหรือค้ากำไรเกินควร ขอให้ร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และในต่างจังหวัดร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด

Reference & Bibliography

  • จับหน้ากากอนามัยแพงอีก 6 ราย ส่วนไข่ไก่ พาณิชย์เผยไม่พบผู้กระทำผิดเพิ่ม. ไทยรัฐออนไลน์, สืบค้นเมื่อ 5 เมษายน 2563, จาก https://www.thairath.co.th/business/economics/1815556

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411,JR413 Newspaper Workshop, CJR413, JR414 Magazine Workshop ภาคการศึกษาที่ 2/2562 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ขจรจิต บุนนาค และผศ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์

Writer & Illustrator

เราเขียนงานแต่ละครั้งบอกอะไรได้หลายอย่าง สามารถบ่งบอกความเป็นตัวเราในช่วงเวลานั้น ผ่านภาษาและแนวคิดที่เราใช้ เมื่อเวลาผ่านไป งานเขียนที่เราเคยเขียนไว้จะไม่เปลี่ยนแปลง