เมื่อการทำงานสามารถเกิดขึ้นที่บ้าน (Work From Home) การเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาในยุคโควิด-19 ก็สามารถเกิดขึ้นที่บ้านหรือที่เรียกว่าการเรียนออนไลน์ (Online Learning) นักเรียนนักศึกษายุคนี้คงไม่มีใครที่ไม่เคยเรียนออนไลน์

ความเป็นจริงแล้วการเรียนออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนที่บ้านหรือโฮมสคูล แม้กระทั่งการเรียนทางไกลมีมาก่อนหน้านี้ แต่เพิ่งมาเข้มข้นและเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในช่วงโควิด-19 สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับการเรียนออนไลน์ก็ต้องปรับตัวค่อนข้างมาก แต่เมื่อเริ่มคุ้นเคยแล้ว เราเชื่อว่าการเรียนออนไลน์ก็มีข้อดีอยู่หลายอย่างเช่นเดียวกัน

การเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริง (Onsite Learning) ของสถานที่ศึกษาได้รับการปรับรูปแบบให้เป็นการเรียนออนไลน์ (Online Learning) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน การใช้สื่อการสอน รูปแบบ และวิธีการสอน รวมถึงผู้ปกครองของนักศึกษาก็ต้องมีการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กลุ่มนักเรียนนักศึกษา เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน เช่น Zoom Meeting, Google Meet และ Microsoft Team และต้องเรียนรู้การมีส่วนร่วมในห้องเรียนออนไลน์ อีกทั้งยังต้องสามารถจัดการงานต่าง ๆ ผ่านทางออนไลน์ได้ เช่น การส่งไฟล์งานและการสอบทางออนไลน์ รวมถึงตัวนักศึกษาเองก็ต้องมีความรับผิดชอบในการเรียน ฝึกบริหารจัดการเวลาด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น

การระบาดของโควิด-19 ทำให้นักเรียนนักศึกษามีความคุ้นเคยกับการเรียนการสอนทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนักเรียนนักศึกษาก็ยังมีความคิดเห็นและความต้องการให้สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น และสามารถกลับไปเรียนในห้องเรียนจริงได้ในอนาคต

นักเรียนนักศึกษาที่เรียนออนไลน์มีเทคนิคหรือวิธีการเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน เราขอรวบรวมเทคนิคการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาในยุคโควิด-19 มาแบ่งปันกันดังนี้

ก่อนเรียนออนไลน์ ตรวจสอบเวลาการเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา ช่องทางการเรียน การติดต่ออาจารย์ผู้สอน ค้นคว้าเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในเบื้องต้น อ่านข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดที่อาจารย์ผู้สอนได้ส่งแจ้งทาง E-mail, Line Group หรือ Facebook Group รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจให้พร้อม จัดสถานที่ให้เป็นส่วนตัว พร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์

ระหว่างเรียนออนไลน์ เมื่อเข้าห้องเรียนออนไลน์ แสดงตัวตนด้วยการตั้งชื่อ Zoom หรือชื่อผู้ใช้ ด้วยชื่อ นามสกุลจริง ปิดไมค์เมื่อตนเองไม่ได้ใช้ เพื่อไม่ให้เสียงดังรบกวนผู้อื่น เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อม รวมถึงการเตรียมสมุดโน้ต ปากกา เพื่อจดบันทึกระหว่างเรียน ให้ความร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอน มีส่วนร่วมถามตอบ โต้ตอบ และสร้างบรรยากาศการเรียน เมื่อมีคำถามสงสัยให้รีบถามทันที จะใช้การพิมพ์แชทถามในห้องเรียนออนไลน์ หรือเปิดไมค์ถามตอบก็สะดวกเช่นเดียวกัน หากต้องไปทำธุระอย่างอื่นระหว่างเรียนให้แจ้งผู้สอนทุกครั้ง และขออนุญาตออกจากห้องเรียนออนไลน์

หลังจากการเรียนออนไลน์ ทบทวนเนื้อหา โจทย์งานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เสมอ และคอยติดตามการเรียนในสัปดาห์ถัดไป

ขณะที่อาจารย์ผู้สอนก็ต้องมีเตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ เนื้อหาวิชาที่ต้องมีการปรับให้ย่อยง่าย สนุกสนาน และเข้าถึงเด็กรุ่นใหม่ทางออนไลน์ ส่วนวิธีการสอนต้องมีการใช้เทคนิคใหม่ เพื่อดึงความสนใจของนักศึกษา เช่น การโต้ตอบทางแชท การเปิดกล้อง เปิดไมค์แลกเปลี่ยนพูดคุย การเล่นเกม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็ต้องสังเกตผู้เรียนในแต่ละครั้งหรือแต่ละห้องเรียนที่พบ เพื่อปรับวิธีการสอนให้เข้ากับสถานการณ์หรือเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน

การเรียนออนไลน์และการ Work From Home ในช่วงเวลานี้ช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ Covid-19 และอำนวยความสะดวกในการเรียนและการส่งงานของนักศึกษาอีกด้วย เรียนออนไลน์ก็สนุกได้ สะดวกสบาย ไม่แพ้การเรียนในห้องเรียน แต่ที่สำคัญผู้เรียนและผู้สอนต้องพร้อมปรับตัว เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างสนุกสนาน มีประสิทธิภาพ เราเชื่อว่าการเรียนออนไลน์ก็มีคุณภาพได้ หากเราใส่ใจเปิดรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

Reference & Bibliography

  • โควิด: จังหวัดสีแดงเข้มควบคุมเข้มงวดสูงสุด-แดง-ส้ม ทำอะไรได้-ไม่ได้. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2564, จาก https://www.prachachat.net/general/news-658566
  • เช็คที่นี่!! ‘ศธ.-สถานศึกษา’ เลื่อนเปิดภาคเรียน ป้องกันโควิด-19. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564, จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/933140
  • ขอขอบคุณภาพประกอบ Unsplash: Beautiful Free Images & Pictures www.unsplash.com

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411,JR413 Newspaper Workshop, CJR413,JR414 Magazine Workshop ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์

Writer

นักเขียนเรื่อง BALOR ที่อยากแมสใน readawrite

Writer

สาวกมัทฉะลาเต้ ผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวและการถ่ายรูป ฝันอยากทำงานที่รังนกกระจอกใน Government House กับสภาริมน้ำ พูดง่าย ๆ คืออยากเป็นนักข่าว

Writer

คติประจำใจ "ถ้าคุมอดีตได้ก็จะคุมอนาคตได้ ถ้าคุมปัจจุบันได้ก็จะคุมอดีตได้" - George Orwell