บริษัทน้ำตาลมิตรผล ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณอภิวัฒน์ บุญทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานอ้อย (ภาคกลาง) บริษัทน้ำตาลมิตรผล เผยว่าบริษัทได้ดำเนินโครงการรับซื้อใบอ้อยจากเกษตรกร เพื่อลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเผาใบอ้อยของชาวไร่ โดยใบอ้อยที่รับซื้อจะนำไปขายให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลนับเป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2563 คุณอภิวัฒน์ บุญทวี เผยถึงจุดเริ่มต้นการทำโครงการรับซื้อใบอ้อยว่า ชาวไร่นิยมเผาใบอ้อยเพราะการเผานั้นง่ายและประหยัดเวลาในการตัดอ้อย ไม่ต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก แต่การกระทำดังกล่าวนี้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 มิตรผลตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มีโครงการรับซื้อใบอ้อย โดยใบอ้อยที่รับซื้อจะนำไปขายให้กับโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล นอกจากจะช่วยแก้ไขมลพิษแล้ว การรับซื้อใบอ้อยยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรอีกด้วย และในอนาคตแม้ไม่มีปัญหาฝุ่น PM 2.5 บริษัทก็จะยังดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป

นอกจากมีการรับซื้อใบอ้อยแล้ว บริษัทยังมีการรณรงค์ให้ชาวไร่เห็นประโยชน์ของใบอ้อย เช่น สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุคลุมหน้าดินป้องกันวัชพืช รักษาความชื้น ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยในดิน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงดิน คุณอภิวัฒน์กล่าว

คุณอภิวัฒน์ ยังเผยอีกว่า ในปีนี้โรงงานมิตรผลเริ่มเปิดรับซื้อใบอ้อยตามฤดูเปิดหีบในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีเป้าหมายรับซื้อใบอ้อย 200,000 ตัน ซึ่งขณะนี้รับซื้อไปแล้วกว่า 100,000 ตัน จังหวัดที่มีการรับซื้อใบอ้อย ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี สิงห์บุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ และอำนาจเจริญ คาดว่าจะสามารถรับซื้อได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ โดยในฤดูกาลที่แล้วช่วงปี 2561-2562 รับซื้อใบอ้อยทั้งหมดอยู่ที่ 138,162 ตัน

ใบอ้อยที่รับซื้อในโครงการทั้งหมดจะนำไปใช้ในโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มมิตรผล ซึ่งเป็นโรงงานไฟฟ้าที่นำวัตถุดิบอันเหลือจากการเกษตร เช่น ชานอ้อย ใบอ้อย ฟางข้าว แกลบ เป็นต้น มาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้กับทางภาครัฐรวมถึงนำมาใช้ภายในโรงงานน้ำตาลด้วย โรงงานไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มมิตรผลถือเป็นธุรกิจต่อเนื่องเป็นการผลิตพลังงานสะอาด จากการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศ กลุ่มมิตรผลทำธุรกิจกับชาวไร่ ชุมชน โดยคำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นการทำธุรกิจที่ยึดหลัก “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” คุณอภิวัฒน์ อธิบายเพิ่มเติม

คุณสาคร เอี่ยมคำ เจ้าของไร่อ้อย ระบุว่า ก่อนจะมีโครงการรับซื้อใบอ้อยของบริษัทมิตรผลตนเองก็ได้เผาใบอ้อยเช่นกัน ซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย พอมีโครงการรับซื้อใบอ้อย เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองจึงเข้าร่วม ทำให้ได้รายได้เพิ่มจากการขายใบอ้อย และเป็นการลดมลพิษจากการเผา

หลังจากตัดใบอ้อย มิตรผลแนะนำให้นำไปปกคลุมหน้าดินไว้ ป้องกันวัชพืชที่จะขึ้นมาแทรกตามหน้าดิน ส่วนใบอ้อยที่เหลือก็จะนำไปขายให้กับโรงงานมิตรผลเพื่อเป็นรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง คุณสาครกล่าวทิ้งท้ายว่า “มิตรผลช่วยเหลือดีมากตั้งแต่เริ่มต้นทำไร่อ้อย เวลามีปัญหาก็ปรึกษาและร่วมแก้ไขไปกับมิตรผลได้”

บริษัทน้ำตาลมิตรผล เผย โครงการรับซื้อใบอ้อย ลดการเผา แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411,JR413 Newspaper Workshop ภาคการศึกษาที่ 2/2562 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ขจรจิต บุนนาค

Writer

ตัวหนังสือเป็นหนึ่งช่องทางของการสื่อสาร เพราะเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแสดงออกผ่านทางปลายปากกา

Photographer

เชื่อว่าการอ่านทำให้เห็นถึงมุมมอง ทัศนคติ รักการเขียนพอ ๆ กับการอ่าน และการได้กลิ่นหน้าของหนังสือ ชอบเดินทาง พร้อมกับได้ชิมของอร่อย และฟังเสียงบทสนทนาของผู้คน