บ้านกล้วยออนไลน์ สื่อฝึกปฎิบัติ สาขาวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คว้าชมเชยลำดับที่ 1 รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2563 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ได้มีประกาศผลการตัดสินการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

โดยสารคดีเชิงข่าว ‘ไขข้อสงสัย โฆษณาบนกระจกรถเมล์ บดบังสิทธิ์ที่ผู้โดยสารพึงได้รับหรือไม่’ จากกองบรรณาธิการบ้านกล้วยออนไลน์ สื่อฝึกปฏิบัติของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 1 พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ

> คลิกอ่านข่าว’ไขข้อสงสัย โฆษณาบนกระจกรถเมล์ บดบังสิทธิ์ที่ผู้โดยสารพึงได้รับหรือไม่’ ได้ที่ http://baankluayonline.bu.ac.th/report-bus-advertisment

ภีม-ภูริช วรรธโนรมณ์ อดีตบรรณาธิการบริหาร บ้านกล้วยออนไลน์ เปิดเผยว่า การได้รับรางวัลดังกล่าว ถือเป็นอีกก้าวความสำเร็จของกองบรรณาธิการบ้านกล้วยออนไลน์ ที่จะต้องรักษามาตรฐาน และพัฒนาการนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพ

บรรณาธิการบริหาร บ้านกล้วยออนไลน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันแม้สื่อฝึกปฏิบัติของนักศึกษาวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะมีการเปลี่ยนรูปแบบจากหนังสือพิมพ์และนิตยสาร สู่สื่อใหม่ แต่เรื่องข้อมูลและเนื้อหาที่นำเสนอยังถือเป็นหัวใจสำคัญ ดังนั้นคอนเทนต์ที่สื่อสารออนมาในรูปแบบออนไลน์ ยังต้องคงความครบถ้วนและตอบสนองความต้องการของผู้อ่าน ภายใต้กรอบจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้เชื่อว่ารูปแบบการทำข่าวเชิงลึก ยังถือเป็นหัวใจสำคัญของนักวารสารศาสตร์และนักสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล

“การที่สารคดีเชิงข่าว ‘ไขข้อสงสัย โฆษณาบนกระจกรถเมล์ บดบังสิทธิ์ที่ผู้โดยสารพึงได้รับหรือไม่’ ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 1 พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวออนไลน์นั้น ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญ อันแสดงถึงพัฒนาการในการทำสื่อออนไลน์ของกองบรรณาธิการ ในขั้นตอนต่อไปคือการรักษามาตรฐานในการทำงานและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการผลิตคอนเทนต์ต่อไป” ภูริช วรรธโนรมณ์ อดีตบรรณาธิการบริหาร บ้านกล้วยออนไลน์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้สามารถติดตามผลงานของกองบรรณาธิการบ้านกล้วยออนไลน์ สื่อฝึกปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เปลี่ยนโฉมหน้าจากสื่อสิ่งพิมพ์สู่สื่อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ baankluayonline.bu.ac.th

Reference & Bibliography

  • สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2562 จาก, http://www.tja.or.th
  • ประกาศผลการตัดสินการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2562. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2562 จาก, https://www.tja.or.th/view/little-pigeon/14089

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411 Newspaper Workshop ภาคการศึกษาที่ 1/2 2562

Writer

บ้านกล้วยออนไลน์ พื้นที่แบ่งปันความรู้ ความคิด จินตนาการ สร้างสรรค์สังคม กว้างไกลและใกล้ชิดชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพทุกคน