ธุรกิจเดลิเวอรี่คงเป็นธุรกิจที่เราคุ้นเคยกันดีทั้งการส่งสิ่งของ ส่งอาหาร ในยุคดิจิทัลการเดลิเวอรี่ยังขยายไปสู่การสังสรรค์นอกบ้าน ดังเช่นการปิคนิคหรือการนำอาหารมาทานนอกบ้าน ลูกค้าที่ใช้บริการธุรกิจปิกนิคเดลิเวอรี่จึงไม่ต้องเสียเวลาจัดเตรียมอาหารด้วยตนเอง และมีบริการที่สะดวก สะอาด และรวดเร็วอีกด้วย

คุณศุภิสรา ลัภนะนรเศรษฐ์ เจ้าของร้าน picnic.bkk เผยจุดเด่นของธุรกิจคือเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย และพร้อมพัฒนาต่อยอดธุรกิจสู่ร้านคาเฟ่ในอนาคต อีกทั้งยังระบุอีกว่า ปัญหาของการทำธุรกิจในขณะนี้คือ สถานการณ์ฝุ่น pm2.5 และการระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา คุณศุภิสรา ลัภนะนรเศรษฐ์ เจ้าของร้าน picnic.bkk ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ธุรกิจร้านปิกนิกเดลิเวอรี่ร้านแรกในประเทศไทยแห่งนี้ เริ่มต้นธุรกิจโดยมีตัวอย่างจากต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้หรืออังกฤษ ที่มีบริการให้เช่าเซตปิกนิก และเห็นช่องทางว่าในประเทศไทยน่าจะทำตามได้ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะหลายแห่ง จึงริเริ่มธุรกิจปิกนิกเดลิเวอรี่ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ครอบครัว เพื่อน หรือ คู่รัก ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเพื่อน

คุณศุภิสรา กล่าวถึงแผนธุรกิจในอนาคตว่าอาจจะต่อยอดเป็นธุรกิจคาเฟ่ขนาดเล็ก และมีบริการให้เช่าเซตปิกนิก หรือจำหน่ายอุปกรณ์ปิกนิกภายในคาเฟ่ ส่วนปัญหาสำหรับการทำธุรกิจในที่พบคือ เรื่องอัตราค่าบริการจัดส่งซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากยังต้องพึ่งบริการจัดส่งของไปสู่ลูกค้า นอกจากนั้นก็ประสบปัญหาด้านสภาพแวดล้อม กรณีฝุ่น pm2.5 และการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ส่งผลให้ผู้ใช้บริการลดลง

คุณศุภิสรา ระบุว่า การบริการให้เช่าเซตปิกนิกเคลื่อนที่ สามารถนัดรับอุปกรณ์ปิกนิกได้แถวพญาไท พุทธมณฑล บางแค หรือสามารถจัดส่งได้ตามสถานที่อื่น ๆ ผ่านบริการขนส่งคิดค่าบริการตามระยะทาง โดยในเซตปิกนิกแบ่งออกเป็น 2 เซต ได้แก่ เซตเล็กสำหรับ 2 ท่าน และเซตใหญ่สำหรับ 3-4 ท่าน ภายในเซตปิกนิก ประกอบไปด้วย เสื่อ ตะกร้าปิกนิก แก้วไวน์ ช้อนส้อม อุปกรณ์ประดับต่าง ๆ อาทิ ดอกไม้ แจกัน เป็นต้น นอกจากนี้หากต้องการให้ทางร้านจัดอาหารว่าง เช่น ขนมปัง องุ่น แอปเปิ้ล น้ำส้ม ทางร้านจะมีบริการเพิ่มเติมในราคา 200 บาทต่อเซต

ด้านผู้ใช้บริการ คุณณัฐกิตติ์ รุ่งสวัสดิ์มงคล กล่าวถึงประสบการณ์การเช่าเซตปิกนิกจากทางร้าน picnic.bkk ว่า รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเซตปิกนิกสามารถเลือกให้เหมาะสมกับจำนวนคน และสามารถระบุพื้นที่จัดส่งได้ตามความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตาม แม้จะมีราคาค่อนข้างสูง แต่ตนรู้สึกคุ้มค่ากับราคาและการบริการ

ปิ๊งไอเดีย! ปิกนิกเดลิเวอรี่ เจ้าแรกในไทย

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411,JR413 Newspaper Workshop ภาคการศึกษาที่ 2/2562 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ขจรจิต บุนนาค

Writer

เราเขียนงานแต่ละครั้งบอกอะไรได้หลายอย่าง สามารถบ่งบอกความเป็นตัวเราในช่วงเวลานั้น ผ่านภาษาและแนวคิดที่เราใช้ เมื่อเวลาผ่านไป งานเขียนที่เราเคยเขียนไว้จะไม่เปลี่ยนแปลง

Photographer

เชื่อว่าการที่เรามีเป้าหมายจะทำให้เราไปถึงฝัน