ปัญหาฝุ่น PM2.5 และการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงาน เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องมีระบบการดูแลสุขภาพของพนักงาน หัวหน้าวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญการก่อสร้างสองโครงการดังย่านคลองหลวงเผยว่า โครงการมีการดูแลสุขภาพของผู้ใช้แรงงานโดยการแจกหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ยังได้มีการใช้ระบบสเปรย์น้ำติดตั้งรอบตัวโครงการ และภายนอกบริเวณถนนได้มีการใช้น้ำรดพื้นเพื่อลดฝุ่นหลังรถบรรทุกวิ่งผ่าน ในส่วนที่เหลือผู้ใช้แรงงานต้องดูแลและระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่อาจส่งผลตามมาในระยะยาวด้วยตนเอง

หัวหน้าวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญการก่อสร้างสองโครงการดังย่านคลองหลวงเผยว่า ในปัจจุบันทางโครงการมีการดูแลสุขภาพของผู้ใช้แรงงานโดยการแจกหน้ากากอนามัยที่ไม่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้เพียงเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้มีการใช้ระบบสเปรย์น้ำติดตั้งรอบตัวโครงการ และภายนอกบริเวณถนนได้มีการใช้น้ำรดพื้นเพื่อลดฝุ่นหลังรถบรรทุกวิ่งผ่าน ในส่วนที่เหลือผู้ใช้แรงงานต้องดูแลและระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่อาจตามมาในระยะยาวด้วยตนเอง

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 คุณสุเจียร พันธเลี่ยม หัวหน้าวิศวกรก่อสร้างโครงการ A (นามสมมุติ) ในเขตพื้นที่คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เผยถึงการดูแลสุขภาพของผู้ใช้แรงงานเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ว่า ตามกฎระเบียบของกรมแรงงาน ผู้ใช้แรงงานต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนการเริ่มปฏิบัติงานและมีสวัสดิการ คือหลักประกันสังคมเป็นหน่วยงานดูแลเรื่องสุขภาพของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเบื้องต้น และในส่วนการดูแลของทางโครงการ หัวหน้างานได้มีการพูดคุยเรื่องความปลอดภัย หรือที่ทางโครงการ เรียกว่า มอนิ่ง ทอล์ก (Morning Talk) กับผู้ใช้แรงงานในทุกวันพุธของสัปดาห์ และได้มีการแจ้งให้ผู้ใช้แรงงานสวมใส่หน้ากากในระหว่างการปฏิบัติงาน เพียงแต่หน้ากากที่แจกให้คนงานนั้นไม่สามารถป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้

คุณสุเจียร กล่าวต่อว่า เหตุผลที่ไม่มีการแจกหน้ากากป้องกันฝุ่น เช่น หน้ากาก N95 นั้น เนื่องด้วยหน้ากากอนามัยชนิดป้องกันฝุ่นละอองมีความหนาแน่นค่อนข้างสูงและผู้ใช้แรงงานมีการทำงานค่อนข้างหนัก ส่งผลให้มีสภาพร่างกายที่เหนื่อยล้า การสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่าง N95 อาจทำให้ผู้ใช้แรงงานหายใจไม่สะดวก และส่งผลเสียต่อผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น  สิ่งสำคัญของการทำงานก่อสร้างคือหัวหน้างานต้องเป็นผู้กำชับเรื่องความปลอดภัยให้ผู้ใช้แรงงานดูแลตนเอง

สำหรับการควบคุมและช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 คุณสุเจียร ระบุว่า ทางโครงการทราบถึงปัญหาฝุ่นที่กระทบต่อสุขภาพ โดยปกติทางโครงการได้มีการใช้ระบบสเปรย์น้ำในการฉีดรอบตัวโครงการ แต่ปัจจุบันไม่สามารถใช้ระบบสเปรย์น้ำได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการก่อสร้างภายใน การใช้ระบบสเปรย์น้ำอาจส่งผลกระทบเสียหายต่อตัวอาคาร ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้มีการดูแลเรื่องฝุ่นโดยการใช้สายยางรดน้ำบนพื้นถนนก่อนทำการกวาดเพื่อลดปัญหาฝุ่นจากงานก่อสร้าง

ด้าน คุณนิพนธ์ ฤทธิ์ศร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางวิชาชีพฝ่ายเทคนิคงานก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียม B (นามสมมุติ) ในเขตพื้นที่คลองหลวง เผยว่า หัวหน้างานมีการแจกหน้ากากอนามัยแบบธรรมดาให้ผู้ใช้แรงงาน ทว่าผู้ใช้แรงงานให้ความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพียงบางส่วน ทั้งนี้โครงการดูแลได้เพียงระดับเบื้องต้นเท่านั้น

คุณนิพนธ์ ระบุต่อว่า ทางโครงการได้มีการควบคุมปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างแบบระบบสเปรย์น้ำติดตั้งรอบตัวโครงการ และเปิดใช้ในช่วงทำงานตั้งแต่เวลา 08:00-18:00 น. นอกจากนี้ในส่วนของรอบนอกโครงการได้มีการรดน้ำพื้นถนนหลังรถบรรทุกวิ่งผ่าน เพื่อทำให้ไม่เกิดฝุ่นเพิ่มขึ้น ในอนาคตหากปัญหาฝุ่นละอองไม่ดีขึ้น ทางโครงการมีแผนจะแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้ใช้แรงงานเพิ่มและอาจใช้วิธีควบคุมให้ผู้ใช้แรงงานสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกส่วนและ และยังคงใช้วิธีระบบสเปรย์น้ำร่วมด้วย

คุณธัญมน ชำนาญเขตกรณ์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางวิชาชีพฝ่ายเทคนิคงานก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียม B (นามสมมุติ) เผยว่า ทางโครงการได้มีการพูดคุยเรื่องความปลอดภัย หรือที่ทางโครงการเรียกว่า เซฟตี้ ทอล์ค (Safety Talk) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ และมีการเน้นย้ำเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย แต่ว่าในเรื่องการสวมใส่ขึ้นอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ใช้แรงงานด้วย

ขณะที่ คุณอรีวรรณ โคตรสุโพธิ์ พนักงานดูแลพื้นถนนโครงการที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียม B (นามสมมุติ) กล่าวว่า ทางหัวหน้างานได้มีการแจ้งเรื่องปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นให้ทราบ แต่ตนดูแลตัวเองในเรื่องดังกล่าวแค่เพียงการสวมหน้ากากอนามัยแบบธรรมดาเท่านั้น ทว่าก็ไม่เพียงพอต่อการคัดกรองฝุ่นเพราะเมื่อใช้กระดาษทิชชู่เช็ดทำความสะอาดบริเวณรอบจมูกยังคงมีเศษคราบดำ ๆ ติดออกมา

คุณนิดหน่อย หัสนาม พนักงานดูแลพื้นถนนโครงการที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียม B (นามสมมุติ) อธิบายเพิ่มเติมว่า หัวหน้างานได้มีการแจกหน้ากากอนามัยแบบธรรมดาให้แก่ผู้ใช้แรงงานจำนวนสองชิ้นต่อสัปดาห์ ซึ่งหน้ากากอนามัยแบบธรรมดานั้นเพียงพอกับการป้องกันปัญหาจากฝุ่นละออง และตนได้ปฏิบัติตามที่หัวหน้างานแจ้งทุกขั้นตอน โดยก่อนออกมาทำงานได้สวมหน้ากากอนามัยซ้อนทับด้วยหมวกคลุมศรีษะ

โครงการก่อสร้างย่านคลองหลวง เผยแนวทางการดูแลและป้องกันสุขภาพของผู้ใช้แรงงานจากปัญหาฝุ่น PM 2.5

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411,JR413 Newspaper Workshop ภาคการศึกษาที่ 2/2562 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ขจรจิต บุนนาค

Writer & Photographer

เช้าวันพุธของฤดูร้อนในเดือนเมษายน - หลงใหลในบทกวีรัก วาดฝันการมีร้านขายโปสการ์ดริมลำธารหลังบ้านและปรารถนาการกินกาแฟในทุกเช้า