เมื่อโรคโควิด-19 ระบาด ส่งผลกระทบต่อฉัน ในวันนี้ฉันต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้าน นอนดูข่าวจนเกิดความเครียด สั่งอาหารมากินคลายเครียดทั้งวัน ไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยแต่ยังต้องเรียนออนไลน์ จนอินเทอร์เน็ตหมด แต่ไม่มีเงินเติม เกิดปัญหาก็แก้ไขกันไป ต้องสู้ ฉันต้องรอดจากโควิด-19 และการติด F

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411,JR413 Newspaper Workshop, CJR413,JR414 Magazine Workshop ภาคการศึกษาที่ 2/2562 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ขจรจิต บุนนาค และผศ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์

Writer & Illustrator

พิสูจน์การมีตัวตนผ่านตัวหนังสือและเล่าเรื่องราวผ่านงานเขียน