จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้และยังไม่มีทีท่าว่ายอดผู้ติดเชื้อจะลดลง บ้านกล้วย จึงอยากแนะนำวิธีป้องกันตัวเองเบื้องต้น

เริ่มจากเก็บตัวอยู่บ้าน หากจำเป็นต้องออกไปทำธุระควรสวมหน้ากาก เว้นระยะห่างจากกัน และหมั่นล้างมือให้สะอาด

เราห่วงใย ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19

วิธีป้องกันตัวเองเบื้องตนจากโควิด-19 เริ่มได้ง่าย ๆ เพียง 4 ขั้นตอน

เก็บตัวอยู่ในบ้าน หากไม่มีความจำเป็นไม่ควรออกไปยังสถานที่มีผู้คนมากมาย

หากมีความจำเป็นที่ต้องออกไปทำธุระในสถานที่ต่าง ๆ ควรเว้นระยะห่างจากกันประมาณ 1-2 เมตร

อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อต้องออกจากบ้าน

หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของในที่สาธารณะโดยตรง

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411,JR413 Newspaper Workshop, CJR413, JR414 Magazine Workshop ภาคการศึกษาที่ 2/2562 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ขจรจิต บุนนาค และผศ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์

Writer & Illustrator

พิสูจน์การมีตัวตนผ่านตัวหนังสือและเล่าเรื่องราวผ่านงานเขียน