หน้ากากอนามัย กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันของคนยุคนี้ ช่วยป้องเราจากฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ก่อนใช้ ระหว่างใช้ และหลังจากใช้หน้ากากอนามัย เราควรปฏิบัติตัวอย่างไร เรามีวิธีการมาแนะนำ และทำตามได้ง่าย ๆ

วิธีการใส่ ถอด และทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

เรารวบรวมข้อมูลวิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 มี 6 ขั้นตอนดังนี้

1.ผู้ใช้หน้ากากอนามัยควรล้างมือด้วยสบู่ และน้ำหรือแอลกอฮอล์ล้างมือ ก่อนใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง

2.ใส่หน้ากากอนามัยให้ปิดปากและจมูก โดยเช็คว่าไม่มีช่องว่างระหว่างบริเวณหน้าและหน้ากากอนามัย

3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้ากากอนามัยระหว่างการใช้งาน หากสัมผัสควรล้างมือให้สะอาด

4.เมื่อหน้ากากอนามัยที่ใส่อยู่ เกิดความชื้นควรถอดและเปลี่ยนอันใหม่ ที่สำคัญไม่ควรนำหน้ากากอนามัยใช้แล้วมาสวมใส่อีกครั้ง

5.เมื่อถอดหน้ากากอนามัย ควรถอดจากทางด้านหลัง ไม่ควรสัมผัสด้านหน้าของหน้ากากอนามัย

6.การทิ้งให้พับหน้ากากอนามัยด้านที่สัมผัสใบหน้า เข้าข้างใน เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งจากน้ำลายและน้ำมูกแพร่กระจาย มัดให้แน่นด้วยหูหน้ากากทั้งสองด้าน ใส่หน้ากากที่ม้วนแล้วในซองพลาสติกที่ปิดปากถุงด้วย หรือทิ้งในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่น ทิ้งในถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ หรือถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ตามด้วยการล้างมือให้สะอาด

Reference & Bibliography

  • วิธีการใส่ ใช้ ถอด และทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีจาก WHO. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2563, จาก https://techsauce.co/news/who-how-to-wear-a-mask
  • วิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีและปลอดภัย. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2563, จาก https://www.sanook.com/health/21465

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411,JR413 Newspaper Workshop, CJR413,JR414 Magazine Workshop ภาคการศึกษาที่ 2/2562 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ขจรจิต บุนนาค และผศ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์

Writer & Graphic

การนำเสนอความคิดของเราผ่านตัวละคร ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เราเขียน คือการสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาผ่านทัศนคติของเรา เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ