ศูนย์กิจการนักศึกษาและทะเบียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลประโยชน์บัตรประกันอุบัติเหตุ หวังให้นักศึกษามารับบัตร เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ที่ควรได้รับ

เราได้ลงพื้นที่ไปสอบถามนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เกี่ยวกับบัตรประกันอุบัติเหตุที่มหาวิทยาลัยทำให้เป็นสวัสดิการของนักศึกษานั้น ทำให้รู้ว่ายังมีนักศึกษาอีกมากที่ไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับบัตร และมีนักศึกษาอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ไปรับบัตร รู้แค่ว่ามีสวัสดิการนี้ แต่ไม่เคยเห็นตาหน้าบัตรว่าเป็นอย่างไร

คุณพัชรนันท์ อินดี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เมื่อสอบถามนักศึกษาบางคนได้คำตอบว่า “มีบัตรอยู่กับตัวค่ะ รู้แค่ว่าทางมหาวิทยาลัยมีบัตรประกันอุบัติเหตุให้ แล้วก็คุ้มครองสูงสุดถึง 30,000 บาท แต่ก็ไม่รู้ว่าคุ้มครองขั้นใดบ้าง แล้วก็ไม่เคยใช้สิทธิ์ด้วยค่ะ” คุณพัชรนันท์ อินดี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจกล่าว

มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรว่า หากในกรณีที่เกิดการสูญเสีย จะมีรายละเอียดในการเบิกค่าประกัน เช่น การสูญเสียอวัยวะ ถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า รวมไปถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะโดยสิ้นเชิง จากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอด หรือการการสูญเสียสายตา แบบตาบอดสนิท ไม่มีทางรักษาให้หายได้

การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้ทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้น เมืองไทยประภัยจะเป็นคนจ่ายค่าทดแทนให้

อาจารย์วิสนีย์ วิเศษวิตเลิศ ศูนย์กิจการนักศึกษาและทะเบียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อาจารย์วิสนีย์ วิเศษวิตเลิศ ศูนย์กิจการนักศึกษาและทะเบียน ดูแลเรื่องสวัสดิการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ได้บอกถึงสิทธิ์และประโยชน์ของบัตรประกันอุบัติเหตุว่า “บัตรเมืองไทยประภัย มีความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ต้องเข้ารับการรักษาโรงพยบาลภายในประเทศเท่านั้น หากเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล นักศึกษาต้องเป็นคนสำรองจ่ายก่อน แล้วค่อยเอาบิลมาเบิก เราจะส่งเรื่องต่อให้กับทางเมืองไทยประกันภัย แล้วจึงโอนเงินคืนให้ ซึ่งจะครอบคลุมโรงพยาบาลเอกชนเกือบทั้งหมด บัตรจะมีอายุ 1 ปี มหาวิทยาลัยจะมีสวัสดิการให้นักศึกษาทั้ง 4 ปี ซึ่งจะบวกไปกับค่าเทอม”

อาจารย์วิสนีย์ กล่าวต่อว่า “หากกรณีที่นักศึกษาทำบัตรหายสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ เพราะเราทำเป็นสวัสดิการให้กับนักศึกษาอยู่แล้ว บัตรตัวนี้เราใช้คู่กับบัตรประชาชน กรณีที่นักศึกษาทำบัตรหาย ขอไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจ และเอาใบแจ้งความมายื่นที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและเบียน เพื่อทำบัตรใหม่ หรือกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้มารับบัตร ให้สำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนได้ แล้วจึงมาเบิกภายหลัง จากนั้นเราจะส่งเรื่องไปให้ทางเมืองไทยประกันภัย และมีการโอนเงินคืนให้ นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ์โดยยื่นบัตรประชาชนได้เลย”

บัตรประกันอุบัติเหตุนี้ สามารถขอใช้สิทธิ์ประกันได้ทั้งหมด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูก ยกเว้นกรณีมีแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งในส่วนตรงนี้ประกันไม่สามารถเคลมให้ได้ นอกจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ จักรยานยนต์ หรืออื่น ๆ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงที่ทำอาจจะทำอันตราย อาทิ แมวกัด สุนัขกัด หกล้ม นักศึกษาใช้สิทธิ์ประกันได้เช่นเดียวกัน

จากข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวได้รับ ในปีที่ผ่านมามีนักศึกษามากกว่า 400 คน ที่ไปใช้สิทธิ์จากบัตรประกันอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากรถจักรยานยนต์ เนื่องจากนักศึกษาหันมาใช้รถจักรยานยนต์ เดินทางมาเรียนเป็นส่วนใหญ่

หากนักศึกษาโดนรถเฉี่ยว บาดเจ็บเล็กน้อย แล้วไม่มั่นใจว่ามีการรับได้รับบาดเจ็บภายในหรือไม่ นักศึกษาสามารถไปตรวจที่โรงพยาบาล แล้วนำค่าใช้จ่ายมาเบิกสวัสดิการการประกันอุบัติได้ มหาวิทยาลัยจะทำเรื่องส่งต่อให้กับประกันและโอนเงินคืนให้ในภายหลัง ซึ่งระยะเวลาในการใช้สิทธิ์นี้จะไม่เกิน 52 สัปดาห์ หรือ 1 ปีการศึกษา ต้องเคลมหรือขอใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น พักหลังมานี้ก็มีนักศึกษาไปรับบัตรประกันเพิ่มมากขึ้น

มหาวิทยาลัยยังต้องการกระตุ้นให้นักศึกษารู้ถึงสวัสดิการประกันภัยจากอุบัติเหตุ และยังคงทยอยให้อาจารย์ในวิชาอังกฤษพื้นฐานนำบัตรไปแจกนักศึกษาในเวลาเรียน แต่ก็ยังมีนักศึกษาอีกมาก ที่ยังไม่ได้มารับบัตร

อาจารย์วิสนีย์กล่าวทิ้งท้ายว่า “อยากให้นักศึกษาได้มารับบัตร เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของนักศึกษาเอง อย่าคิดว่าไม่สำคัญ อย่ารอให้เกิดอุบัติเหตุก่อนแล้วค่อยมารับบัตร เพราะไม่มีใครคาดเดาในเรื่องอุบัติเหตุว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่”

ทีมข่าวบ้านกล้วย ขอเชิญชวนนักศึกษาให้รักษาสิทธิ์ของตนเองในการใช้สวัสดิการบัตรประกันอุบัติเหตุ การทราบข้อมูลล่วงหน้า ทำให้เราใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองไว้แล้วอย่างเต็มที่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรประกันอุบัติเหตุได้ที่ One Stop Service ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตหลัก (Main Campus) อาคาร A 6 ชั้น 1 เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. อาคาร A3 ตึกเพชร ชั้น 1 ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. อาคาร C6 หอสมุด ชั้น 1 และวิทยาเขตกล้วยน้ำไท (City Campus) จะอยู่บริเวณอาคาร 3 ชั้น 1 เปิดบริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.00 น. เบอร์โทร 02-407-3883 , 02-407-3888 กด 2 หรือสอบถามผ่านไลน์ @BU1STOP

Reference & Bibliography

  • ศูนย์กิจการนักศึกษาและทะเบียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • คุณพัชรนันท์ อินดี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411 Newspaper Workshop ภาคการศึกษาที่ 1/2 2562

Writer & Photographer

Enjoy กับทุกเรื่อง ชอบความท้าทาย เป็นคนสนุกสนาน และอยากให้คนรอบข้างสนุกไปกับเรื่องราวที่เราได้เล่าผ่านตัวหนังสือ

Writer & Photographer

ไม่ค่อยชอบพูด ถ้าไม่สนิทจริง แต่ถ้าได้รู้จักแล้ว บอกเลยพูดไม่หยุด อยากเห็นคนรอบข้างมีความสุขสนุกไปกับเราในทุกเรื่อง