รัฐวิทย์ ใจขาน

นักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นคนชื่นชอบประวัติศาสตร์ เรื่องราวในอดีต ประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่บอกรากเหง้าแต่ยังได้เรียนรู้ความคิดคน สนใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แฟชั่น ภาพถ่าย และการท่องเที่ยว เวลาว่างมักจะฟัง Podcast ของ Channel Salmon เป็นประจำ

ท่องไปในโลกของศิลปะ เยือนพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Lourve) ประเทศฝรั่งเศส

มนต์เสน่ห์ของศิลปะ แหล่งเรียนรู้คุณค่า ความงาม ความหมายของชีวิตและสังคม

ถ้ำนาคา-ถ้ำนาคี เดินเท้าเรียนรู้ด้วยใจศรัทธา ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา

เยือนสองถ้ำ ขอพรสร้างพลังใจ เรียนรู้ธรรมชาติ และตำนานอันศักดิ์สิทธิ์

สวรรค์บนดิน ย้อนวันวานการเดินทางท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์

ชื่นชมความงามและใช้ชีวิตที่เมืองแห่งหุบเขาและทะเลสาบที่เงียบสงบ

เปิดใจ เรียนรู้ รับฟัง และเข้าใจผู้ป่วยโรคแพนิค (Panic Disorder)

อาการกังวลใจที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ ที่ต้องใช้เวลาในการรักษา

แค่เพียงกำแพงกั้น บอกเล่าเรื่องกำแพงที่เปลี่ยนแปลงสังคม

ที่มาของ 5 กำแพง สัญลักษณ์ที่มีความหมายและกลายเป็นตำนาน