ภูริช วรรธโนรมณ์

บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์บ้านกล้วยออนไลน์ ชอบเล่าเรื่องผ่านงานเขียน ประเภทข่าว บทความ และสารคดี ผู้ที่มีความศรัทธาในอำนาจพลังของปลายปากกา เชื่อมั่นว่าสามารถขีดเขียนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้

เมื่อชีวิตการฝึกงานและอุดมการณ์สื่อเพื่อสังคมเริ่มต้นที่ ‘the101.world’

การเติบโตทางความคิด ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป จากการก้าวเข้าสู่แวดวงคนทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคม

บทบรรณาธิการ : คนหนุ่มสาว กับ ‘บทบาทผู้สะท้อนสังคม’ ในโลกยุคดิจิทัล

เรียงร้อยถ้อยความคิด วิพากษ์ ตั้งคำถาม สร้างการตระหนักรู้ของวัยรุ่นต่อปัญหาสังคม

ไขข้อสงสัย ‘โฆษณาบนกระจกรถเมล์’ บดบังสิทธิ์ที่ผู้โดยสารพึงได้รับหรือไม่

เจาะประเด็นการติดป้ายโฆษณาบนกระจกรถโดยสารประจำทาง กับเรื่องสวัสดิภาพที่ผู้โดยสารควรได้รับ

จับตา ‘กิจการชานมไข่มุก’ ธุรกิจกระแสกับตัวแปรของความยั่งยืน

สำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ชานมไข่มุก เครื่องดื่มยอดฮิตที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง

‘วิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณ’ พื้นที่เล็ก ๆ ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนด้วยลำแข้งของคนท้องถิ่น

เครือข่ายเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ที่ยังธำรงเอกลักษณ์ชุมชนควบคู่กับการสร้างธุรกิจด้วยกำลังของสมาชิก