ทัศนีย์ จันทรภาพ

ชอบทำงานเบื้องหลัง เล่าเรื่องผ่านภาพแทนการเขียน มีความสุขที่ได้ทำงานที่รัก และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา รู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้คิดไอเดียในการทำงาน

ลีดนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ เติมเต็มความรักและครอบครัวที่แสนอบอุ่น

บันทึกจากแรงบันดาลใจของผู้นำเชียร์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ฟังเสียงคนรุ่นใหม่ที่เรียน ‘วารสารศาสตร์ดิจิทัล ม.กรุงเทพ’

วารสารศาสตร์ เรียนรู้การเล่าเรื่อง เพื่อเข้าใจชีวิต เข้าใจสังคม ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่หมุนเร็ว

โลกหมุนด้วยเทคโนโลยี ก้าวเข้าสู่ยุค Digital Experience

มิติของเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิตของมนุษย์