กิตติภูมิ นิ่มเนียม

พีจูดาส ผู้ที่มีทุกอย่างยกเว้นเวลานอน