จิราภรณ์ ประมวลพิมพ์

การเขียนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ช่วยบรรยายความรู้สึก และการทำงานในแต่ละวันของเรา ยิ่งไปกว่านั้นการเขียนยังบอกถึงสไตล์ที่แตกต่างกันไปของแต่ละบุคคล ที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้

ทีใครทีมัน

เมื่อมนุษย์ถูกกักตัวอยู่บ้านก็ถึงเวลาเที่ยวของเหล่าสัตว์บ้าง

ดนตรีบำบัด ขจัดทุกข์เพิ่มสุขให้ใจ

สิ่งง่าย ๆ ที่ไม่ว่าใครก็สามารถบำบัดตัวเองได้

นักเขียนนิยายออนไลน์เผยเลี้ยงชีพได้แต่ขึ้นอยู่กับความนิยม

บริษัทนิยายออนไลน์ยังต้องการนักเขียนรุ่นใหม่เพิ่มความหลากหลายสู่ผู้อ่าน