ปิยะภัทร ปัญญาสว่างเลิศ

บรรณาธิการโต๊ะเทคโนโลยี

เกษตรกรรมยุคดิจิทัล ขับเคลื่อนด้วย AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์

ความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีที่เป็นตัวช่วยภาคการเกษตรกรรม

เทรนด์ความนิยม Circular Living แนวคิดรักษ์โลกของคนยุคใหม่

เจาะเทรนด์กระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนรุ่นใหม่ กับ ท็อป-พิพัฒน์ และนุ่น-ศิรพันธ์