ปรดา เสนวงษ์

It’s ok not to be understood ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจเรา พัฒนาให้มากกว่าวันที่ผ่านมา

วิเคราะห์วิกฤติของระบบการศึกษาไทย ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19

โควิดทำพิษการศึกษา ปัญหาที่เราทุกคนต้องตระหนักและร่วมมือกันแก้ไข

คุณพลอย-อลิสา ชีวะเกตุ กับผลงานภาพถ่าย Online Photo Exhibition ทาง Instagram

การทำงานศิลปะที่ไม่เป็นไร ถ้าไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจในผลงานของเรา