สิตานันท์ สุนทวัฒโรดม

นักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Something Nouveau ยุคทองแห่งศิลปะอาร์ตนูโว

Art Nouveau ศิลปะใหม่ที่บอกเล่าความงามของธรรมชาติ อ่อนไหว ละเอียดอ่อน และงดงาม

พูดคุยกับ ‘อีฟ’ ถึงผลงานนิทรรศการครั้งแรกของเธอ THE TEMPORARY OBSERVER

อย่าตัดสินเพียงเพราะไม่รู้จัก อีฟ-มาริษา รุ่งโรจน์ ศิลปินที่รักในงานศิลปะ