ภิญญดา ตรุชูตานนท์

less is more

Something Nouveau ยุคทองแห่งศิลปะอาร์ตนูโว

Art Nouveau ศิลปะใหม่ที่บอกเล่าความงามของธรรมชาติ อ่อนไหว ละเอียดอ่อน และงดงาม

ค้นหาไลฟ์สไตล์ชีวิตกับ ‘พราว’ อรณิชา กรินชัย

หลากหลายบทบาทและเรื่องเล่าที่น่าสนใจ อยากให้ลองค้นหาไปด้วยกัน

พูดคุยกับ ‘อีฟ’ ถึงผลงานนิทรรศการครั้งแรกของเธอ THE TEMPORARY OBSERVER

อย่าตัดสินเพียงเพราะไม่รู้จัก อีฟ-มาริษา รุ่งโรจน์ ศิลปินที่รักในงานศิลปะ