เยียน เหอลู่เหยา

เด็กจีนแท้ ๆ เป็นคนชอบเล่าเรื่องที่มีความสุขให้เพื่อนฟัง อยากให้เพื่อนสนุกพร้อมกับเรา ความสุขอยู่ในชีวิตเรา หาง่าย ๆ ได้ง่าย ๆ สิ่งที่สำคัญคือเราต้องใช้จิตใจเราไปรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น

อาจารย์จรรยา เรียนไธสง กับสมญานาม ‘คุณแม่’ ของนักศึกษาต่างชาติประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทบาทหน้าที่ การดูแล และความอบอุ่นที่คุณแม่คนที่สอง มอบให้นักศึกษาต่างชาติ

‘ชีวิตนักศึกษาจีนในต่างแดน’ วันที่ต้องจากบ้าน เพื่ออนาคตและทำตามฝัน

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างแดนของนักศึกษาจีนในรั้วม.กรุงเทพ