ธนัชชา ด่านวิทยากุล

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ไร้รูป เพียงสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของพวกเขา

เรียนรู้ความแตกต่าง แบ่งปันประสบการณ์ลึกลับจากหอพักนักศึกษา