ธีรพงษ์ นวลเดช

คติประจำใจ “ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วชีวิตจะมีความสุข”

สเก็ตบอร์ด : สังคมและมิตรภาพผ่านล้อกลม

เรื่องเล่าของคนรักสเก็ตบอร์ดที่ชวนทุกคนก้าวข้ามความกล้ว เผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิต