สิรินดา ทุงจันทร์

คติประจำใจ “ถ้าไม่คาดหวัง ก็จะไม่ผิดหวัง”

สเก็ตบอร์ด : สังคมและมิตรภาพผ่านล้อกลม

เรื่องเล่าของคนรักสเก็ตบอร์ดที่ชวนทุกคนก้าวข้ามความกล้ว เผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิต