ศศิกาญจน์ รัตนไผท

ความคิดสร้างสรรค์ อย่าให้เป็นแค่อยากทำ แต่ต้องลงมือทำด้วย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เรื่องเล่าของคนทำขนมปังที่มีใจรักการเรียนรู้

ขนมปังทานง่าย ทำง่าย เรียนรู้ได้ด้วยตัวเราเอง