สาลินี รัตนโชติชัยฤทธิ์

เราเขียนเรื่องราวบางเรื่องด้วยหมึกปากกาที่ไม่มีวันลบออก สิ่งที่เราทำได้คือพลิกหน้าถัดไป แล้วเขียนเรื่องใหม่ให้สมุดของเรา

ความสวยที่มีคุณค่าของ อัส-พิชยา พันธ์ช่อทอง รองอันดับ 4 Miss Motor Show 2019

ทัศนคติที่ดี เปิดรับเรียนรู้สิ่งใหม่ และใช้ชีวิตอย่างมีสติ คือคุณค่าความงามที่แท้จริง