รุจิราพร ฉายโอภาส

รูปภาพคือสิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ เป็นสิ่งเดียวที่สามารถเก็บบันทึกให้สิ่งนั้นคงอยู่เหมือนเดิมตลอดไปได้

ความสวยที่มีคุณค่าของ อัส-พิชยา พันธ์ช่อทอง รองอันดับ 4 Miss Motor Show 2019

ทัศนคติที่ดี เปิดรับเรียนรู้สิ่งใหม่ และใช้ชีวิตอย่างมีสติ คือคุณค่าความงามที่แท้จริง