ณัฐณิชา พิมพ์จ่อง

ชอบถ่ายทอดความรู้สึกด้วยการเล่าเรื่องออกมาให้ทุกคนรับรู้และเห็นภาพ การถ่ายทอดที่ดีเป็นสิ่งที่ควรมีในการเล่าเรื่อง

ความสวยที่มีคุณค่าของ อัส-พิชยา พันธ์ช่อทอง รองอันดับ 4 Miss Motor Show 2019

ทัศนคติที่ดี เปิดรับเรียนรู้สิ่งใหม่ และใช้ชีวิตอย่างมีสติ คือคุณค่าความงามที่แท้จริง