ณรัช อ่อนฉ่ำ

นักศึกษาสาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิศวกรหญิง ดอกไม้เหล็กที่อ่อนโยน แข็งแกร่ง และพร้อมเติบโต

เจาะลึกมุมมองต่ออาชีพวิศวกรหญิง โอกาสในการเติบโตอยู่ที่การพัฒนาตนเอง