กนกวรรณ ชุมจันทร์

กินทุกอย่างที่คิดว่าอร่อย แบบไม่ต้องสะกดจิตว่าอร่อย

เพราะมีเธอ ฉันมีความสุข การดูแลความรักให้เติบโตงอกงาม

เราต่างหากันจนเจอ ทำความรู้จัก เรียนรู้ และเข้าใจปรัชญาความรัก