อาภาวรรณ จัตตามาศ

คติประจำใจ “ความพยายามครั้งที่ 100 ดีกว่าคิดท้อถอยก่อนที่จะทำ”

สเก็ตบอร์ด : สังคมและมิตรภาพผ่านล้อกลม

เรื่องเล่าของคนรักสเก็ตบอร์ดที่ชวนทุกคนก้าวข้ามความกล้ว เผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิต