อัญธิรา ท่างาม

การใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในแบบของเราคือการนอนดูซีรีส์ทั้งวัน

ครั้งหนึ่งในชีวิตลองลิ้มชิมรส “อาหารอินเดีย”

เปิดใจ ได้เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ลองทานอาหารอินเดียครั้งแรก