อิทธิเดช บานเย็น

ถ้าตัวเองนั้นยังไม่รู้จักและเขียนเรื่องของตัวเองออกมาให้ได้ดีซะก่อน ก็จะไม่มีวันเขียนเรื่องราวของคนอื่นออกมาได้ดีเช่นกัน

“เนปาล จิตรานนท์” ชีวิตที่อยู่กับปัจจุบันและงานที่รัก

เส้นทางฝัน การเติบโต เรื่องเล่า และดนตรี ของสาวน้อยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิต