ไอริน สุริโยทัย

นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศาสตร์ของความงามที่ถ่ายทอดผ่าน K-Pop Music Video

สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ที่ลึกซึ้งและละเมียดละไมในงานภาพมิวสิควิดีโอ